AviRings Derby 2021

AviRings Derby is een unieke eenhoksrace met jonge duiven, gekenmerkt door het gebruik van innovatieve elektronische apparatuur voor de duivensport. Onze innovatieve technische aanpak zal deelnemers aan de AviRings Derby voorzien van actuele en transparante informatie over hun duiven. AviRings Derby onderscheidt zich van andere eenhoksraces, vooral omdat:

  1. a) Het mogelijk is om de duiven op hun vlucht te volgen met de AviRings GPS-ring;
  2. b) Garandeert 24/7 livestream vanaf het hok en foto's & video's van individuele jonge duiven;
  3. c) Introduceert het vliegen met gescheiden geslachten, en
  4. d) Verduistert de jongen in de trainingsfase.

Deelname is voorbehouden voor aangesloten leden van de AviRings Derby Club, die tevens fungeert als organisator van de race. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen deelnemen. Deelnemende duiven dienen een gesloten ring te dragen van bond die lid is van de internationale vereniging (FCI). Duiven moeten ringen uit 2021 dragen.

Deelname aan de wedstrijden van de “AviRings Derby 2021” vereist een correcte en volledige aanmelding vooraf.

Elk team bestaat uit drie duiven; de eerste duif op de lijst is geactiveerd voor de vluchten, de tweede en derde zijn reserve. Het inschrijvingsgeld voor elk team is vastgesteld op 250 €. Het inschrijvingsgeld omvat het inschrijfgeld voor een bedrag van 50 €, de activering van de actieve duif voor een bedrag van 100 € en een vast tarief van 50 € voor elke reserveduif. Prijzen kunnen alleen worden gewonnen door geactiveerde duiven.

Het einde van de inschrijvingsperiode kan worden aangekondigd wanneer de hokcapaciteiten zijn bereikt. Inschrijvingen kunnen naar de AviRings Derby Club worden gestuurd:

- per e-mail naar derby@avirings.com

- of op de website https://derby.avirings.com/

Het inschrijfgeld voor de AviRings Derby kan worden betaald via bankoverschrijving. De nodige bankgegevens zijn te vinden in de onderstaande tabel:

Ontvanger: Klub AviRings Derby
Bank: Delavska hranilnica d.d.
IBAN: SI56 6100 0002 5306192
Swift: HDELSI22
Beschrijving: Naam van het team (identiek aan het registratieformulier)
Bankadres: Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

De betalingsbevestiging moet rechtstreeks naar AviRings Derby (derby@avirings.com) of via uw coördinator worden gestuurd.

Aflevering van aangetekende en betaalde duiven dient plaats te vinden van 13/3/2021 tot 31/5/2021. Bij het afleveren van de duiven worden deze eigendom van de AviRings Derby Club. Levering kan persoonlijk, per koerier of via een ophaallocatie in elk land plaatsvinden.

Duiven dienen te worden geleverd met een eigendomsbewijs en een correct ingevulde stamboom. De stambomen worden vlak voor de laatste vlucht op de website gepubliceerd.

Duiven kunnen alleen worden afgeleverd als ze minimaal 28 dagen oud zijn en voor aflevering zijn ingeënt tegen het paramyxovirus.

Reserve duiven (activering)

Als een actieve duif verloren gaat en niet binnen twee dagen terugkeert, wordt deze vervangen door de eerstvolgende beschikbare reserveduif. Komt de verloren duif op een later tijdstip terug, dan krijgt deze de status van reserve.

Een reserve-duif kan op elk moment worden geactiveerd door een vergoeding van 50 € te betalen, die samen met het reeds betaalde vaste tarief gelijk is aan het bedrag van de activering (100 €).

Bedragen betaald voor het activeren van verloren reserveduiven kunnen niet gebruikt worden voor het activeren van reserveduiven van andere teams.

Niet-geactiveerde duiven kunnen, na een publieke aankondiging van de organisator voor de laatste vlucht, ook door een derde persoon geactiveerd worden. De activeringskosten voor reserveduiven, die ter activering aan het publiek worden aangeboden, bedragen100 € per duif. Dit proces begint ongeveer een week voor de laatste vlucht.

Reserveduiven die door een derde persoon voor de laatste vlucht werden geactiveerd kunnen uit het prijzenfonds prijzen en medailles ontvangen, maar het aandeel van de opbrengst van de verkoop van die duif op de veiling is voor degene die de duif in eerste instantie heeft ingeschreven.

AviRings GPS duivenring

Alle deelnemers aan de AviRings Derby zullen het gebruik van de AviRings GPS-ring ervaren, aangezien de teamregistratie de huur omvat voor het gebruik van de GPS-ring op de eerste geregistreerde duif in alle vijf AviRings-races en ook in de finale. Mocht deze duif niet terugkeren op het hok, dan krijgt de GPS-ring zijn eerste vervanging in de ploeg.

Deelnemers kunnen ook een GPS-ring leasen voor andere geactiveerde duiven (reeds geactiveerde reserveduiven). De kosten van de huur voor alle AviRings-races en de laatste vlucht bedragen 100 € per duif. In het geval dat deze duif verloren gaat, wordt de huur niet terugbetaald.

Geactiveerde duiven die een GPS-ring hebben gebruikt op ten minste drie AviRings-wedvluchten of in de finale, zullen deelnemen aan de wedstrijd "AviRings GPS - CUP 2021".

Vluchtschema

Vanaf begin juli tot en met de finale (11/9/2021) zullen de duiven trainings- en tussenvluchten (AviRings-vluchten) hebben volgens onderstaand schema:

Datum

Losplaats

Afstand in km +/-

Vlucht status

2/7/2021

Gaberje

10

training

6/7/2021

Trimlini

15

training

9/7/2021

Pince

20

training

13/7/2021

Letenye

40

training

16/7/2021

Nagykanizsa

60

training

20/7/2021

Nagykanizsa

60

training

23/7/2021

Hollad

80

training

27/7/2021

Hollad

80

training

30.7.2021

Balatonoszöd

120

AviRings Wedvlucht 1

3/8/2021

Letenye

40

training

6/8/2021

Tac

170

AviRings Wedvlucht 2

10/8/2021

Letenye

40

training

13/8/2021

Lajosmizse

250

AviRings Wedvlucht 3

17/8/2021

Letenye

40

training

20/8/2021

Tarnazsadany

320

AviRings Wedvlucht 4

24/8/2021

Letenye

40

training

27/8/2021

Görbehaza

400

AviRings Wedvlucht 5

31/8/2021

Letenye

40

training

4/9/2021

Hollad

80

Trening

11/9/2021

Tiszabecs

520

AviRings Finale

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om het programma van trainingen en vluchten te wijzigen. Indien gewenst kunnen aanvullende trainingen worden georganiseerd. Trainingen die geen doorgang vinden, worden doorgaans niet ingehaald. AviRings vluchten en natuurlijk ook de finale worden op een later tijdstip uitgevoerd als deze niet op de geplande data kunnen worden gerealiseerd (door weersomstandigheden enzovoorts). Het algemeen klassement (bijvoorbeeld de asduifcompetitie) is enkel gebaseerd op vluchten die zijn vervlogen.

Prijzen

AviRings-Wedvluchten

Alle duiven die zijn geactiveerd voor een specifieke AviRings Wedvlucht kunnen meedingen naar de prijzen. Niet betaalde duiven (reserveduiven) komen niet in aanmerking voor prijzen.

 

AviRings 1

AviRings 2

AviRings 3

AviRings 4

AviRings 5

1e Prijs

AviRings GPS

AviRings GPS

AviRings GPS

AviRings GPS

AviRings GPS

2e Prijs

AviRings Live

AviRings Live

AviRings Live

AviRings Live

AviRings Live

3e Prijs

Deelname 1 team aan AviRings Derby 2022

Deelname 1 team aan AviRings Derby 2022

Deelname 1 team aan AviRings Derby 2022

Deelname 1 team aan AviRings Derby 2022

Deelname 1 team aan AviRings Derby 2022

 

Algemeen klassement: Asduif

De drie best geactiveerde duiven op AviRings Races en de finale (algemeen klassement) winnen prijs. Duiven worden eerst gerangschikt op basis van de plaats die ze hebben behaald en vervolgens op basis van de aspunten (behaald op AviRings Races en de finale). Top drie duiven krijgen “Asduif AviRings Derby 2021” medailles en de volgende prijzen:

 

1e prijs: 2.000 € + AviRings GPS-pakket

2e prijs: 1.500 € + AviRings GPS-pakket

3e prijs: 1.000 € + AviRings GPS-pakket


AviRings GPS CUP 2021

Het doel van de “AviRings GPS CUP 2021” is om zeer gemotiveerde duiven te vinden met het beste oriëntatiegevoel, dat wil zeggen duiven die zo dicht mogelijk bij de ideale lijn vliegen. Naast hun oriëntatie wordt natuurlijk ook gekeken naar hun vliegsnelheid. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om GPS-ringen te huren voor duiven in hun team voor gebruik op individuele trainingen, AviRings wedvluchten en de finale.

Alle geactiveerde duiven die GPS-ringen hebben gehuurd op minstens twee AviRings Races en de laatste vlucht zullen deelnemen aan de “AviRings GPS CUP 2021”.

De gegevens verkregen uit de GPS-ring zullen in elke AviRings Race worden gebruikt om twee extra ranglijsten met concurrerende duiven te creëren:

- rangschikking door de werkelijk gevlogen afstand volgens de gegevens van de GPS-ring (een kleinere afwijking van de kortst mogelijke afstand betekent een hogere rangorde)

- rangschikking op basis van de gemiddelde snelheid (berekend op basis van de werkelijk gevlogen afstand)


Beide ranglijsten (beide criteria) hebben een gelijkmatige invloed (50/50) op de eindrangschikking voor de “AviRings GPS CUP 2021”. Alleen resultaten van de beste twee AviRings-wedvluchten en het resultaat van de laatste vlucht worden meegeteld voor het eindklassement.

1e prijs: 1.500 € + AviRings GPS-pakket

2e prijs: 1.000 € + AviRings GPS-pakket

3e prijs: 500 € + AviRings GPS-pakket

AviRings Finale

De finale wordt - als de omstandigheden het toelaten - gestart vanaf een afstand van ca. 520 km, een eerlijke test voor de vaardigheden van de duiven. De lossing van duiven wordt naar het oordeel van de organisator in de ochtenduren gepland.

De finale van de AviRings Derby 2021 staat gepland op 11 september. Als de finale door bepaalde omstandigheden niet op 11 september 2021 kan worden gerealiseerd, wordt deze opnieuw gepland. De organisator maakt de nieuwe datum tijdig bekend. Geldelijke en niet-geldelijke beloningen worden toegekend voor de laatste vlucht. De rangschikking wordt bepaald door de aankomsttijd van duiven. Als meer duiven hetzelfde tijdstip van aankomst delen, zullen ze ook dezelfde rangorde delen. De prijzen voor dergelijke rangen worden in dit geval gelijk verdeeld.

1e plaats: 4.000 € + AviRings GPS-pakket

2e plaats: 2.000 € + AviRings GPS-pakket
3e plaats: 1.500 € + AviRings GPS-pakket

4e plaats: 1.000 €

5e tot 10e: 500 €

11e tot 15e: 250 €

16e tot 20e: 200 €

De prijzenpot zoals hierboven beschreven is geldig in het geval van 200 betalende geregistreerde teams. Bij minder aangemelde/betalende teams wordt het prijzengeld in procenten dienovereenkomstig aangepast. In dat geval maakt de organisator de wijzigingen tijdig voor de laatste vlucht bekend. Geldprijzen worden alleen uitbetaald via een bankoverschrijving.


Veiling

Alle duiven die de laatste vlucht met succes volbrengen, worden online geveild. De veilingopbrengst wordt verdeeld tussen de organisator en de deelnemer die de duif oorspronkelijk heeft geregistreerd (aandeel 50/50). De aandelen van de deelnemers worden betaald via bankoverschrijvingen. De veiling wordt te zijner tijd aangekondigd via de website: https://derby.avirings.com.

Overige

Indien een duif verloren gaat rondom het hok, tijdens trainingen, AviRings Wedvluchten of de finale, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. In dat geval is het niet mogelijk om een vervangende duif aan te melden en af te leveren.

De organisator behoudt zich het recht voor om alle vluchten af te gelasten. Als de finale van de AirRings Derby 2021 wordt afgelast, worden betaalde vergoedingen, verminderd met alle kosten van de organisator, terugbetaald. Alle tot dan toe verzamelde duiven worden online geveild op https://derby.avirings.com. 50% Van de veilingopbrengst gaat naar de deelnemer en 50% naar de organisator. Als andere vluchten worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

Duiven zullen voor de races worden geregistreerd met een elektronisch systeem "AviRings Live", gemaakt door het bedrijf AviRings d. O. o., Murska Sobota. Duiven zullen op alle vluchten ook AviRings GPS-ringen of GPS-trainingsringen gebruiken.

Van elke Avirings Wedvlucht wordt een uitslag gemaakt. De vlucht is afgelopen als 33,5% van alle geloste duiven op het hok is teruggekeerd. Het aangekondigde prijzenfonds wordt hoe dan ook uitgereikt tot en met de 20e plaats.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om geregistreerde en verzonden duiven uit te rusten met een stamboom. AviRings Derby biedt geen enkele garantie dat de informatie in stamboomdocumenten correct is.

Slotbepalingen

Als een deel van deze openbare aankondiging ongeldig is of wordt, of als deze openbare aankondiging hiaten bevat, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de aankondiging. In plaats van een inefficiënte bepaling of leemte in de aankondiging, zal een nieuwe bepaling worden uitgevaardigd op basis van een overeenkomst tussen de club en de deelnemers onder specifieke voorwaarden. Indien dit met een aanvullende toelichting niet te realiseren is, zijn wettelijke bepalingen van toepassing.

Door registratie accepteert u alle voorwaarden van deze openbare aankondiging als bindend. Juridische procedures zijn uitgesloten.

Wij verheugen ons op uw deelname!